مسواک کودکان بامبو

LeonoreAdore

  • €5,90


وقتشه دندونات رو مسواک بزني!

برای بچه ها، یک مسواک بامبو، البته!

ایده آل برای یادگیری حرکات روزمره و مسئول محیط زیست!

  • احترام تعادل شفاهی
  • موهای نایلونی بسیار نرم
  • 14.5 سانتی متر
  • سر مناسب برای دهان کوچک

بچه ها بامبو را دوست دارند و همه از تاریکی نمی ترسند، بچه ها حرف می زنند!

 

 


Aussi de la famille Bambou: