کلاه کاه ، شایان ستایش و عملی: آن را بدون موهای خود را از بین ببرید.

LeonoreAdore

  • €23,90

Sera en stock à compter de

کلاه نی با قلاب باف با دست.

ظریف، این کلاه شایان ستایش شما محافظت در سبکی و بهره.به لطف گیر گسترده آن است.

سبک عاشقانه و غیرمتعارف که ترکیبی از ظرافت و آرامش است

💚

خوب فکر کردن طراحی: باز در پشت اجازه می دهد تا شما را به کراوات موهای خود را به طور معمول. 

✔این یک جزئیات است ، اما این جزئیات است که زندگی را تغییر می دهد!

لئونور عاشقشه!

موجود در سه سایه /یک اندازه (57سانتی متر)

 

 

جایزه سحر و جادو

◕ ᴗ◕)つ━━✫・。23€90


Aussi de la famille Bambou: