کیف دستی بامبو دست ساز عملی و انعطاف پذیر ، به همه جا بردن.

LéonoreAdore

  • €31,90

Sera en stock à compter de

یک کیف دست ساز بامبو شایان ستایش.

لئونور دیگر نمی تواند بدون آن کار کند. دلپذیر و کاربردی ، او در بطری آب ، کتاب و حوله میکروفیبر بامبو و کفش می لغزد! در ساحل ... یا در شهر برای یک جلسه خرید کوچک.

اکنون از 60٪ استفاده کنید - تابستان در حال فروش است -

بسیار آماده برای هر چیزی ، به سبک بوهمیایی که آزادی را القا می کند.

پنج مدل برای انتخاب. دست ساز ، هر مدل ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد.

Aussi de la famille Bambou: