بامبو نی حمل و نقل کردن کیسه, دست ساز.

LéonoreAdore

  • €19,90


فیبر بامبو ، ایده آل برای یک کیسه حمل و نقل نرم و با دوام.

شیک و غیرمتعارف, شعری از تابستان 2018. شایان ستایش را به کوچکترین جزئیات. لئونور را دوست دارد دکمه کمی عملی و ظریف خود را!

ساخته شده از نی بامبو ، آن را غیر قابل تغییر است... در مواجهه با کیفیت از بامبو ، ما باقی می ماند بابا تحسین!

دست ساز / موجود در دو سایه.


Aussi de la famille Bambou: