بامبو در میل تابستان.

بامبو به شما می دهد ظرافت.

لئونور عاشق این جزئیات کوچک است که تمام تفاوت ها را ایجاد می کند. عینک, بله, اما ساخته شده از چوب بامبو. یک کیسه ساحل, هم, ساخته شده از نی pardi, مقاله چرا که نه. سقوط ما برای خوب با بامبو و مواد سازگار با محیط زیست برای جهان تبدیل می شود که طفیلی با لوازم جانبی مد سازگار با محیط زیست مسئول ،