La livraison? ☞ Léonore se charge du transport à partir de €20,00 d'achat

لحظات راحت ، شامل کودک و من!

روند این است که عشق ، برای رفاه و حفاظت از کودک! هیچ چیز ضربان بامبو و کیفیت آن: ضد باکتری ، تا نرم به لمس ، زیست تخریب پذیر! آن را برای لحظات نوازش کن کامل در دسترس است, از ناهار به خروج از حمام. همه را به زندگی آسان تر برای مادران ، پدران و نوزادان!

بامبو در الیاف فشرده به 100% محصولات زیست تخریب پذیر استفاده می شود. و به عنوان استثنا همیشه این قانون را تایید می کند ، در اینجا شما همچنین پنبه و کتانی را پیدا خواهید کرد.. فقط مواد نرم و طرح های بسیار ترد...