کلاه

کلاه برای تابستان? بامبو یا نی گندم ، کاغذ ، این مواد فوق العاده سازگار با محیط زیست است که به ما طراوت دلپذیر در لحظات گرمای شدید می دهد!