پارچه پنبه برای پاک کردن frimousse, در دسته ای از 2.

LeonoreAdore

  • €17,90


خالص پارچه پنبه سینه بند

شایان ستایش ، مانند بیت های کوچک خوردن پوره هویج خود را... بنابراین ، ما بیش از حد بسیاری از آنها را ندارد!

  • با تشکر از الیاف آن ، مرطوب باقی می ماند در سینه بند ، و کودک خشک است
  • نرم ، پوست کودک را تحریک نمی کند ، مانند خمیر مورد علاقه او
  • بنابراین عملی به لطف بسته شدن آن در سمت.

با 5 جفت را انتخاب کنید تا به عنوان در باقی مانده باقی بماند.

کل مجموعه پتی Bambou ➪ تصویر کلیک کنیدبامبو برای کمی ، آن را بسیار نرم و آن را بسیار دقیق

 

 


Aussi de la famille Bambou: