پارچه پنبه ای بند ناف ، 5 طرح برای انتخاب! بدون الیاف بامبو اما این همه کلم!

LeonoreAdore

  • €7,90


دستمال نخی

مواظب تیرگی ها باشید ، مادر همه چیز را برنامه ریزی کرده است!

فقط پنبه ، برای این سینه بند ناز و کاربردی!

✔️ 2 گلدان فشار برای رشد با کودک

 

پنبه چیست؟ اینجا ، اما بامبو نیست؟

آهالا ، لئونور ، او الگوهای کوچک ناز را له می کند. )

تمام مجموعه Petit Bambou ➪ روی تصویر کلیک کنیدکمی بامبو ، بسیار نرم و بسیار هوشمندتر است


Aussi de la famille Bambou: