کلاه ساحل کاه در باد است که به لطف میسترال به روبان زیبا آن ترس نیست.

LeonoreAdore

  • €25,90


کلاه نی نرم و عاشقانه.

با تشکر از شکل بسیار گشاد آن از شما محافظت از خورشید و باد ، اما نه از نظر می رسد کنجکاو! بنابراین ظرافت کمرنگ, تابستان می تواند در تمام طول سال آخرین.

دست ساز, این کلاه در دسترس است 2 سایه, و اقدامات قطر آن بین 58 و 60cm حدود.

کلاه کاه رمانتیک برای تابستان شایان ستایش ، بهترین راه برای مبارزه با اثرات مضر خورشید ، محافظت از خودتان از آن است!

 


Aussi de la famille Bambou: