1 لنگ قابل استفاده مجدد و 1 محافظ لایه فوق العاده جاذب، 8 الگو را انتخاب کنید.

LéonoreAdore

  • €14,90


پوشک قابل شستشو، برای سبزترین مادر!

قابل شستشو، لنگ قابل استفاده مجدد در یک ماده سازگار با محیط زیست.

براي آسودگي بچه .

با 1 لایه فوق العاده جاذب محافظ فیبر بامبو ارائه شده

Léonore Adore these conscious gestures.

با تشکر از شما مادران که زمان 💚


Aussi de la famille Bambou: