بامبو و چرم دیده بان.

LeonoreAdore

  • €45,90


ظرافت بامبو برای عبور از زمان.

هر دقیقه می شمارد?  نگرش ، بیش از حد... بامبو, چرم و فولاد ضد زنگ نشستن سبک روشنفکر خود را.

برای او ، برای او ، برای هر دو جنس.

ساعت کوارتز, یک نگاه بی انتها که نشانه هر ثانیه در یک جنبش سکوت.

سبک را به زندگی روزمره می دهد.

بامبو با ظرافت چرم ازدواج کرد ، برای لحظات پایدار و فراموش نشدنی.

از آنجا که زمان با ارزش است ، آن را به خوبی به ارزش بامبو!

به منظور آن را تضمین عمر طولانی, با ساعت مچی خود را استحمام نمی, لئونور تشکر از شما برای جلب توجه شما!


عرض: 10 تا 19 میلیمتر
طول: 22.1 سانتی متر
حرکت: کوارتز 
قطر: 3.8 میلیمتر
پنجره: شیشه


Aussi de la famille Bambou: