سبد فیبر بامبو، برای کتانی یا اسباب بازی های نرم؟

LeonoreAdore

  • €9,90


سبد ذخیره سازی شیک

حمل آسان، آن را به خواسته های خود را خم می شود.

ایجاد شده به طور خاص برای راضی کردن مادران خواستار، این کیسه ذخیره سازی می تواند اسباب بازی، اسباب بازی نرم، قطار چوبی، و یا شستن لباس را در خود جای دهد. استفاده از آن را به عنوان شما می خواهید.

  • اندازه 80x60x40cm
  • می تواند شامل معادل 200ml
  • سازگار با محیط زیست
  • تاشو، به دور بدون گرفتن فضا استو!

بنابراین البته، ما آن را دوست دارم!


Aussi de la famille Bambou: