کیسه ساحل کاه با دوام.

LéonoreAdore

  • €27,90


 کیسه ساحل ظریف ساخته شده از نی و همه دور.

ایده آل برای تابستان جذاب، به پوشیدن بر روی شانه. راه ایده آل برای آزاد نگه داشتن دست خود را. این کار کسب و کار خود را در ساحل، و همچنین در شهر، به راه رفتن در اطراف با همه چیز شما برای یک روز رویایی نیاز دارید.

لذت بردن از هند است در اینجا تخفیف در حال حاضر

در دو رنگ را انتخاب کنید، آن را با زیپ بسته می شود و یک جیب داخلی دستی برای کشیدن کلید یا تلفن خود را.

 

 


Aussi de la famille Bambou: