S. H. L ماه بامبو پد midi مجموعه ای از 10.

LeonoreAdore

  • €45,90


10 بار ماه, بنابراین شما لازم نیست که در مورد آن فکر می کنم دیگر!

برای صمیمیت در هماهنگی با چرخه طبیعی زندگی.

✔️فوق العاده نرم
✔ضد میکروبی
✔️4 عدد جاذب تر از پنبه!

مقدار:مجموعه ای از 10 حوله اندازه متر
اندازه: 25x18cm

شایان ستایش, یک ماه برابر در چهار به طوری که دوره خود را فراموش کرده.

که بشوريشون؟ آروم! خیس شده در آب سرد ، خون رقیق می شود ، فقط آن را در یک ماشین (حداکثر 40 درجه) منتقل می کند یا آن را با دست بشویید. شما می توانید در سادگی شگفت زده! کلمه لئونور.

ماده:

  • Pul بیرونی ضد آب برای جلوگیری از نگرانی.
  • میکرو فیبرهای بامبو آلی

 

     


    Aussi de la famille Bambou: