مجموعه چای Matcha ، ظرافت سنت.

LeonoreAdore

 • €17,90


مجموعه ای کامل Matcha, بامبو و سرامیک.

برای عشق به چای: یک نفس ذن.

هنر چای ژاپنی: ماهوت پاک کن زدن بامبو و قاشق, همراه با کاسه و ظرف برای ماهوت پاک کن زدن آن, هر دو در پرسلن.

مراسم در حق خود.

هر زمان ، آن زمان بامبو است!

گزینه های مختلف برای کشف.

عجله نکن عشق بامبو ، بی نهایت.

    • ماهوت پاک کن زدن بامبو معتبر به مخلوط چای Matcha خود را!
    • دارنده شلاق ، ایده آل برای نگه داشتن شلاق خود را در شرایط خوب و جلوگیری از تغییر شکل و در نتیجه گسترش عمر آن است.
    • کاسه سرامیکی دست ساز-قطر 9.8 سانتی متر و ارتفاع 6 سانتی متر.
    • بامبو Matcha قاشق

Aussi de la famille Bambou: