بامبو فیبر کودک کارد و چنگال مجموعه, 3 الگوهای شایان ستایش. 100% زیست تخریب پذیر.

LéonoreAdore

  • €28,90


مجموعه جدول فیبر بامبو.

ضد میکروبی ، بامبو به ویژه برای کودکان نوپا مناسب است. طراحی شده برای یک کام پر از لذت و کشف سازگار با محیط زیست از لذت های جدول! لئونور عاشقشه!

سه طرح شایان ستایش را انتخاب کنید.

100% عشق بامبو

  • 100% کود.
  • پشتیبانی از ماشین ظرفشویی (دمای پایین)
  • پایبند به لطف جدول به خوبی فکر کردن طراحی آن است.
  • 200% ناز!

این بسیار کوچک است که ما را عادات خوب: براوو برای جلوگیری از پلاستیک برای بامبو کمی خود را.

عشق کاملا.


Aussi de la famille Bambou: