خمیده جدول ساخته شده از چوب بامبو, و یا چگونه به لحظات دراز آخرین

LéonoreAdore

  • €45,00


جدول سمت برای لپ تاپ یا صبحانه در رختخواب.

زمان به کاهلی و یا کار بدون به دنبال مانند آن.

زمان را به زمان.
اندازه:17.5-25cm / 6.9-9.8 اینچ
(می آید بدون نصب کلید)

لئونور عاشقشه!